Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

HET BEHEER VAN HET FONDS

BPL is een beroepspensioenfonds. De wijze waarop de daaruit voortvloeiende risico’s worden beheerst is vastgelegd in een wettelijk voorgeschreven actuariële en bedrijfstechnische nota. Een deel van de aanspraken is herverzekerd.

Het bestuursbureau zorgt voor de controle en coördinatie van de uitbestede werkzaamheden en de voorlichting aan de deelnemers en gepensioneerden.

PENSIOEN en FINANCIËLE ADMINISTRATIE

Blue Sky Group
te Amstelveen.
BELEGGINGS ADMINISTRATEUR

Northern Trust
te Amsterdam.
VERMOGENSBEHEERDER

BlackRock
te Amsterdam.
BELEGGINGSADVISEUR

Sprenkels
te Amsterdam.
ACCOUNTANT

PriceWaterhouseCoopers
te Rotterdam.
HERVERZEKERAAR

Zwitserleven
te Amstelveen.
ADVISEREND ACTUARIS

Sprenkels
te Amsterdam.
CERTIFICEREND ACTUARIS

Triple A Risk Finance
te Amsterdam-Zuidoost.
UITVOERDER FLEXIOENREGELING

ABN AMRO Pensionservices
te Amsterdam.