Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Soort regeling

Het Pensioenstatuut 1988 kent een basisregeling en een premiespaarregeling flexioen.

Basisregeling

De basisregeling is een uitkeringsregeling met het karakter van een middelloonregeling met (voorwaardelijke toeslagen). Elk jaar dat u deelnemer bent aan de pensioenregeling bouwt u een stukje van uw pensioen op. Hoe groot dat stukje is, hangt af van de pensioengrondslag in dat jaar en de voor dat jaar geldende opbouwpercentage. Als u met pensioen gaat, heeft u een pensioenuitkering die de optelsom is van al die afzonderlijke stukjes pensioen.

Premie Spaarregeling (FLEXIOEN)

Op grond van de pensioenspaarregeling kunt u als registerloods bij Robeco sparen voor een aanvulling op het OP. Indien u de opbouw na uw 55e heeft voortgezet betaald u de jaarlijkse halve premie.

U kunt bij Robeco kiezen uit verschillende adviesbeleggingsmixen (zie het jaarverslag). Robeco adviseert u jaarlijks over een verantwoorde afbouw van het beleggingsrisico.

Karakter

Het Pensioenstatuut 2015 heeft het karakter van een uitkeringsregeling en is een middelloonregeling met (voorwaardelijke) toeslagen.


Reglement

Reglement Pensioenstatuut 2015


Brochure

De meest recente brochure over uw pensioenregeling vindt u hier:


Ouderdomspensioen

De opbouw OP start vanaf het moment dat u deelnemer wordt. Per deelnemersjaar bouwt u 1,875 procent op over de dan geldende pensioengrondslag. Het OP gaat in op uw 60e en wordt levenslang uitgekeerd.


Partnerpensioen

Degene, met wie u getrouwd bent of een partnerrelatie heeft (geregistreerd partnerschap of een bij het fonds aangemelde notarieel verleden samenlevingsovereenkomst), heeft bij uw overlijden recht op een partnerpensioen, zo lang zij/hij leeft.


Wezenpensioen

Bij overlijden van de deelnemer vóór (vervroegde) pensionering bedraagt het wezenpensioen:- per kind 14 procent van het op uw 68e te bereiken OP.Bij overlijden van de deelnemer ná (vervroegde) pensionering:- per kind 14 procent van het levenslange ouderdomspensioen in keuzevariant 1 Standaard.


Arbeidsongeschiktheid

Voor alle deelnemers geldt een arbeidsongeschiktheidspensioen op risicobasis dat uitgekeerd wordt indien en zolang de deelnemer beroepsongeschikt is.