Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen
Nieuwsbrief

Actief loods


Wat te doen bij

Samenwonen
Trouwen
Scheiden
Pensionering
Overlijden
Verhuizen
Waardeoverdracht
Klachten

Uw pensioenregeling

Karakter
Reglement
Brochure
Ouderdomspensioen
Partnerpensioen
Wezenpensioen
Arbeidsongeschiktheid

Wat kunt u zelf kiezen

Eerder met pensioen
Extra inkoop
Uitruilen
Hoog laag constructie
Conversie
Waardeoverdracht
Afkoop

Hoe gaat uw fonds om met

Premie
Indexatie
Risico
Kosten
Pensioen te kort
Communicatie
UPO

Wezenpensioen

Bij overlijden van de deelnemer vóór (vervroegde) pensionering bedraagt het wezenpensioen:
- per kind 14 procent van het op uw 68e te bereiken OP.

Bij overlijden van de deelnemer ná (vervroegde) pensionering:
- per kind 14 procent van het levenslange ouderdomspensioen in keuzevariant 1 Standaard.

Het wezenpensioen wordt verdubbeld voor volle wezen (in geval beide ouders zijn overleden).

Als u eerder met (vervroegd) pensioen gaat wordt uw wezenpensioen lager.

De uitkering stopt als het kind 21 jaar wordt. Voor wezen die studeren of een uitkering genieten op grond van de Wet arbeids ongeschiktheids-voorziening jonggehandicapten stopt de uitkering bij het bereiken van de leeftijd van 27 jaar of als niet meer aan de voorwaarden voor de uitkering wordt voldaan.
 

 

 

zie als brondocument: de brochure of de pensioenregeling

Actueel nieuws


Nieuws

14 augustus 2019 - Dekkingsgraad eind juli 2019.

De geschatte actuele dekkingsgraad eind juli 2019 bedraagt 101,2% (was eind juni 2019 102,5%). De geschatte beleidsdekkingsgraad eind juli 2019 bedraagt 106,3% (was eind juni 2019 107,2%).


31 juli 2019 - Benoeming Joost Waasdorp.

Onlangs heeft De Nederlandsche Bank zijn goedkeuring verleend voor de benoeming van Joost Waasdorp in het bestuur van het BPL. De heer Waasdorp volgt de heer Ruijten, die inmiddels is afgetreden, in de werkgroep Regeling, Uitvoering & ICT.


31 juli 2019 - Blue Sky Group.

Per 1 januari 2020 voert de Blue Sky Group (BSG) de pensioen- en financiële administratie uit voor het BPL. In de nieuwsbrief van februari hebben we u hier over geïnformeerd. N.a.v. deze publicatie hebben we de vraag ontvangen betreffende de afhankelijkheid van de onderneming Air France - KLM.


Bekijk meer nieuws

Poll


Vanaf welke beleidsdekkingsgraad mag BPL gaan indexeren?Stemmen
Bekijk de uitslag (of eerdere polls)