Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Wat te doen bij:

Samenwonen

Als de deelnemer een samenlevingscontract sluit ontstaat er voor de partner en eventuele uit deze partnerrelatie geboren kinderen of kinderen van de partner recht op respectievelijk partner- of wezenpensioen.


Trouwen

Als je als deelnemer gaat trouwen (of een geregistreerd partnerschap aan gaat) ontstaat er voor de partner en eventuele uit deze partnerrelatie geboren kinderen of kinderen van de partner recht op respectievelijk partner- of wezenpensioen.


Scheiden

Als u gaat scheiden (beëindiging huwelijk of een geregistreerd partnerschap), heeft uw ex-partner volgens de wet recht op uitbetaling van de helft van het tijdens het huwelijk of partnerschap opgebouwde ouderdomspensioen (Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding). Als één van beide partijen...


Pensionering

Bij BPL heeft u een ouderdomspensioen (OP) opgebouwd, die ingaat op uw 60e. Circa 6 maanden voor uw 60e (en/of de eventueel door u opgegeven afwijkende individuele pensioendatum) krijgt u een brief waarin de varianten ter keuze aan u worden voorgelegd. Welke variant u wilt kiezen is afhankelijk...


Overlijden

Genoemde éénmalige uitkeringen worden belastingvrij verstrekt.


Verhuizen

U hoeft niets aan ons door te geven.Verhuist u binnen Nederland? Dan heeft dat geen invloed op uw pensioenopbouw.U hoeft uw adreswijziging niet aan ons door te geven. Wij krijgen deze informatie namelijk automatisch van de gemeente waar u zich inschrijft of waar u uw adreswijziging doorgeeft.


Waardeoverdracht

De pensioenregeling 2015 van BPL is er op gericht dat u in 30 jaar (van uw 30e tot uw 60e) het ambitieniveau van de regeling bereikt. Als u later dan op uw 30e deelnemer wordt, dan haalt u dat niveau niet. U heeft dan wellicht elders rechten opgebouwd, maar de ingangsdatum daarvan kan later...


Klachten

De regels inzake de Code Pensioenfondsen schrijven voor dat elk pensioenfonds een klachten en geschillenregeling moeten hebben. Over de bij het bestuur ingediende klachten wordt gerapporteerd in het jaarverslag van BPL.