Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Eerder met pensioen

Bij BPL heeft u een ouderdomspensioen (OP) opgebouwd, die ingaat op uw 60e. Circa 6 maanden voor uw 60e (en/of de eventueel door u opgegeven afwijkende individuele pensioendatum) krijgt u een brief waarin de varianten ter keuze aan u worden voorgelegd. Welke variant u wilt kiezen is afhankelijk...


Extra inkoop

Het is niet mogelijk om bij het BPL extra pensioen op te bouwen, aangezien bij uw fonds sprake is van een maximaal fiscale regeling.


Uitruilen

In de brief van BPL, die u ontvangt 6 maanden voor dat u met pensioen gaat, wordt u gevraagd of u het opgebouwde partnerpensioen wilt omzetten in een hoger ouderdomspensioen. Als u alleenstaande bent wordt dit automatisch voor u geregeld door BPL, want dan heeft u immers niets aan een...


Hoog laag constructie

U heeft bij het ingaan van uw pensioen de keuze uit twee actuarieel gelijkwaardige varianten:


Conversie

Bij conversie wordt het ouderdomspensioen, waarop de ex-partner van de deelnemer i.v.m. scheiding recht heeft volgens standaardmethode van verdeling, samen met haar aanspraak op bijzonder partnerpensioen, omgezet in een eigen levenslang ouderdomspensioen voor de ex-partner. Dit ouderdomspensioen...


Waardeoverdracht

De pensioenregeling 2015 van BPL is er op gericht dat u in 30 jaar (van uw 30e tot uw 60e) het ambitieniveau van de regeling bereikt. Als u later dan op uw 30e deelnemer wordt, dan haalt u dat niveau niet. U heeft dan wellicht elders rechten opgebouwd, maar de ingangsdatum daarvan kan later...


Afkoop

Pensioenfondsen willen graag uw pensioen afkopen, omdat dit de administratieve last verlicht.