Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen
Nieuwsbrief

Actief loods


Wat te doen bij

Samenwonen
Trouwen
Scheiden
Pensionering
Overlijden
Verhuizen
Waardeoverdracht
Klachten

Uw pensioenregeling

Karakter
Reglement
Brochure
Ouderdomspensioen
Partnerpensioen
Wezenpensioen
Arbeidsongeschiktheid

Wat kunt u zelf kiezen

Eerder met pensioen
Extra inkoop
Uitruilen
Hoog laag constructie
Conversie
Waardeoverdracht
Afkoop

Hoe gaat uw fonds om met

Premie
Indexatie
Risico
Kosten
Pensioen te kort
Communicatie
UPO

Ouderdomspensioen

Levenslang ouderdomspensioen (OP)

De opbouw OP start vanaf het moment dat u deelnemer wordt. Per deelnemersjaar bouwt u 1,875 procent op over de dan geldende pensioengrondslag. Het OP gaat in op uw 60e en wordt levenslang uitgekeerd.

U kunt het opgebouwde OP vervroegd opnemen, bijvoorbeeld vanaf uw 55e. Uw ouderdomspensioen wordt dan lager.

Uit de totale waarde van de op de (vervroegde) pensioendatum opgebouwde pensioenen
krijgt u:
- een vast compensatiepensioen van 21 procent van de pensioengrondslag tot uw AOW-leeftijd;
- een levenslang ouderdomspensioen.

Keuze mogelijkheden:

Het Pensioenstatuut 2015 voorziet in de volgende keuzemogelijkheden:

 • (Vervroegde) pensionering:
  U kunt eerder dan de pensioendatum (momenteel 60 jaar) met pensioen gaan. Daarbij kan gekozen worden uit twee varianten (vervroegde) pensionering:
 1. Standaard
 2. Hoog/Laag;
 • Uitruil partnerpensioen tegen een hoger ouderdomspensioen:
  U kunt op de (vervroegde) pensioendatum het partnerpensioen voor 50% of voor 100% uitruilen tegen een hoger ouderdomspensioen.
 • Uitruil ouderdomspensioen tegen een hoger partnerpensioen:
  U kunt of bij beƫindiging van het deelnemerschap of op de (vervroegde) pensioendatum het ouderdomspensioen gedeeltelijk omzetten in partnerpensioen. Het partnerpensioen mag na omzetting, niet hoger worden dan 70% van het ouderdomspensioen.
 • Waardeoverdracht:
  Indien u elders pensioenrechten heeft opgebouwd kunt u er voor kiezen deze over te dragen aan het BPL. Bij beƫindiging van het deelnemerschap kunnen de opgebouwde rechten worden overdragen naar een eventuele nieuwe pensioenuitvoerder.
  Pensioenfondsen met een dekkingsgraad lager dan 100% mogen wettelijk gezien niet meewerken aan waardeoverdracht.

zie als brondocument: de brochure of de pensioenregeling

Actueel nieuws


Nieuws

19 oktober 2020 - Dekkingsgraad september 2020.

De geschatte actuele dekkingsgraad eind september 2020 bedraagt 94,0% (was eind augustus 2020 95,4%). De geschatte beleidsdekkingsgraad eind september 2020 bedraagt 96,3% (was eind augustus 2020 96,7%).


13 oktober 2020 - Vacature BPL-bestuur.

Op maandag 12 oktober zijn alle registerloodsen aangeschreven betreffende de vacature binnen het BPL-bestuur. Aangezien het bestuur waarde hecht aan een goede regioverdeling aan de bestuurstafel en tevens de diversiteit binnen het bestuur wenst te bevorderen, ontvangen de registerloodsen uit de regio Amsterdam-IJmond van onder de 37 jaar een separate oproep om zich vooral ook kandidaat te stellen.

 

 

 


29 september 2020 - Update Corona-virus.

Hierbij treft u onze maandelijkse update aan betreffende het Corona-virus.


Bekijk meer nieuws

Poll


Onder welke voorwaarden kan BPL extra premie vragen?Stemmen
Bekijk de uitslag (of eerdere polls)