Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Levenslang ouderdomspensioen (OP)

De opbouw OP start vanaf het moment dat u deelnemer wordt. Per deelnemersjaar bouwt u 1,875 procent op over de dan geldende pensioengrondslag. Het OP gaat in op uw 60e en wordt levenslang uitgekeerd.

U kunt het opgebouwde OP vervroegd opnemen, bijvoorbeeld vanaf uw 55e. Uw ouderdomspensioen wordt dan lager.

Uit de totale waarde van de op de (vervroegde) pensioendatum opgebouwde pensioenen
krijgt u:
- een vast compensatiepensioen van 21 procent van de pensioengrondslag tot uw AOW-leeftijd;
- een levenslang ouderdomspensioen.

Keuze mogelijkheden:

Het Pensioenstatuut 2015 voorziet in de volgende keuzemogelijkheden:

 • (Vervroegde) pensionering:
  U kunt eerder dan de pensioendatum (momenteel 60 jaar) met pensioen gaan. Daarbij kan gekozen worden uit twee varianten (vervroegde) pensionering:
 1. Standaard
 2. Hoog/Laag;
 • Uitruil partnerpensioen tegen een hoger ouderdomspensioen:
  U kunt op de (vervroegde) pensioendatum het partnerpensioen voor 50% of voor 100% uitruilen tegen een hoger ouderdomspensioen.
 • Uitruil ouderdomspensioen tegen een hoger partnerpensioen:
  U kunt of bij beëindiging van het deelnemerschap of op de (vervroegde) pensioendatum het ouderdomspensioen gedeeltelijk omzetten in partnerpensioen. Het partnerpensioen mag na omzetting, niet hoger worden dan 70% van het ouderdomspensioen.
 • Waardeoverdracht:
  Indien u elders pensioenrechten heeft opgebouwd kunt u er voor kiezen deze over te dragen aan het BPL. Bij beëindiging van het deelnemerschap kunnen de opgebouwde rechten worden overdragen naar een eventuele nieuwe pensioenuitvoerder.
  Pensioenfondsen met een dekkingsgraad lager dan 100% mogen wettelijk gezien niet meewerken aan waardeoverdracht.

zie als brondocument: de brochure of de pensioenregeling