Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen
Nieuwsbrief

Gepensioneerd


Wat te doen bij

Nieuwe relatie
Scheiden
Overlijden
Verhuizen
Klachten

Uw pensioenregeling 1988

Karakter
Reglement
Brochure
Ouderdomspensioen
Partnerpensioen
Wezenpensioen

Uw pensioenregeling 2004

Karakter
Reglement
Brochure
Ouderdomspensioen
Partnerpensioen
Wezenpensioen

Uw pensioenregeling 2015

Karakter
Reglement
Brochure
Ouderdomspensioen
Partnerpensioen
Wezenpensioen

Hoe gaat uw fonds om met

Premie
Indexatie
Risico
Kosten
Pensioen te kort
Communicatie
UPO

Premie

Premiebetaling

De registerloods is verantwoordelijk voor de premiebetaling aan het BPL. Het BPL heeft een afspraak met de maatschappen dat zij hiervoor zorg dragen, zolang u lid bent van een maatschap.

Premie regeling 2015

De premie is voor alle registerloodsen gelijk en is verschuldigd zolang u staat ingeschreven in het Loodsenregister. Het betreft een door de wet voorgeschreven doorsneepremie, waarbij ten tijde van de oprichting van het fonds is gekozen voor een gelijke premie voor alle deelnemers. De doorsneepremie wordt berekend aan de hand van de actuarieel benodigde premie. Zoals uit onderstaande grafiek blijkt is de actuarieel benodigde premie leeftijdsafhankelijk.

In de doorsneepremie is verwerkt de premie voor de inkoop van OP, PP, de risicopremie overlijden (TPP/PP), de risicopremie arbeidsongeschiktheid en een opslag voor kosten .


Actueel nieuws


Nieuws

30 juni 2019 - Verkort jaarverslag 2018.

Het verkort jaarverslag is weer beschikbaar. Wilt u snel de feiten & cijfers over 2018 tot u nemen, kijk dan in het verkort jaarverslag (16 bladzijden). Het volledige jaarverslag wordt in juli gepubliceerd.
U vindt het verkort jaarverslag: hier 


30 juni 2019 - Nieuw pensioenakkoord.

Na de goedkeuring van de bonden en na negen jaar polderen ligt er eindelijk een pensioenakkoord op tafel. Het nieuwe stelsel moet in 2022 ingaan. Veel details moeten nog uitgewerkt worden, maar de belangrijkste hoofdpunten zijn inmiddels duidelijk.
Het bestuur houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.


30 juni 2019 - Theo bedankt!.

Zoals al eerder aan u gecommuniceerd gaat de manager pensioenen, Theo Wittkampf, per 1 juli 2019 van zijn welverdiende pensioen genieten. Het BPL is Theo zeer erkentelijk voor zijn bewezen diensten, betrokkenheid en tomeloze inzet gedurende de afgelopen jaren.


Bekijk meer nieuws

Poll


Vanaf welke beleidsdekkingsgraad mag BPL gaan indexeren?Stemmen
Bekijk de uitslag (of eerdere polls)