Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen
Nieuwsbrief

Gepensioneerd


Wat te doen bij

Nieuwe relatie
Scheiden
Overlijden
Verhuizen
Klachten

Uw pensioenregeling 1988

Karakter
Reglement
Brochure
Ouderdomspensioen
Partnerpensioen
Wezenpensioen

Uw pensioenregeling 2004

Karakter
Reglement
Brochure
Ouderdomspensioen
Partnerpensioen
Wezenpensioen

Uw pensioenregeling 2015

Karakter
Reglement
Brochure
Ouderdomspensioen
Partnerpensioen
Wezenpensioen

Hoe gaat uw fonds om met

Premie
Indexatie
Risico
Kosten
Pensioen te kort
Communicatie
UPO

Kosten

In navolging van de publicatie "Kosten pensioenfondsen verdienen meer aandacht" van de Autoriteit Financiële Markten in april 2011 heeft de Pensioenfederatie op 10 november 2011 de notitie "Aanbevelingen uitvoeringskosten 2011" gepubliceerd. Deze is daarna een paar keer herzien, laatstelijk in 2016

In deze publicatie benoemt de Pensioenfederatie de verschillende uitvoeringskosten en worden aanbevelingen gedaan hoe over deze kosten gecommuniceerd kunnen worden richting de verschillende stakeholders.

De pensioenfederatie heeft in de notitie een onderscheid gemaakt tussen de volgende drie kostensoorten:

1. Kosten van pensioenbeheer: dit betreft de integrale kosten voor pensioenbeheer;
2. Kosten van vermogensbeheer: dit betreft de integrale kosten voor vermogensbeheer, inclusief kosten begrepen in onderliggende fondsen;
3. Transactiekosten: er worden drie categorieën onderscheiden, te weten:
    - in- en uitstapkosten van fondsen;
    - aan- en verkoopkosten bij directe beleggingen;
    - acquisitiekosten.

Zie ook kerncijfers voor een uitgebreide uitleg.


 zie als brondocument: jaarverslag

Actueel nieuws


Nieuws

17 september 2020 - Dekkingsgraad augustus 2020.

De geschatte actuele dekkingsgraad eind augustus 2020 bedraagt 95,4% (was eind juli 2020 93,6%). De geschatte beleidsdekkingsgraad eind augustus 2020 bedraagt 96,7% (was eind juni 2020 96,8%).


01 september 2020 - Update Corona-virus.

Hierbij treft u onze maandelijkse update aan betreffende het Corona-virus.


17 augustus 2020 - Dekkingsgraad eind juli 2020.

De geschatte actuele dekkingsgraad eind juli 2020 bedraagt 93,6% (was juni 2020 93,7%). De geschatte beleidsdekkingsgraad eind juli 2020 bedraagt 96,8% (was eind juni 2020 97,4%).


Bekijk meer nieuws

Poll


Onder welke voorwaarden kan BPL extra premie vragen?Stemmen
Bekijk de uitslag (of eerdere polls)