Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Het Pensioenstatuut 2004 heeft het karakter van een uitkeringsregeling en is een middelloonregeling met (voorwaardelijke) toeslagen.

Elk jaar dat u deelnemer bent aan de pensioenregeling bouwt u een stukje van uw pensioen op. Hoe groot dat stukje is, hangt af van de pensioengrondslag in dat jaar. Als u met pensioen gaat, heeft u een pensioenuitkering die de optelsom is van al die afzonderlijke stukjes pensioen.

De pensioengrondslag is voor elke deelnemer gelijk.

U bouwt een levenslang ouderdomspensioen (OP) op, ingaande uw 60e. De jaarlijkse opbouw OP bedraagt 2 procent van de in dat jaar geldende pensioengrondslag.

De jaarlijkse opbouw overbruggingspensioen (OBP) bedraagt 0,7 procent van de in dat jaar geldende pensioengrondslag. Voor het OBP geldt een uitkeringsperiode van uw 60e -65e.