Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Partnerpensioen

Degene, met wie u getrouwd bent of een partnerrelatie heeft (geregistreerd partnerschap of een bij het fonds aangemelde notarieel verleden samenlevingsovereenkomst), heeft bij uw overlijden recht op een partnerpensioen, zo lang zij/hij leeft.

Als u na uw (vervroegde) pensioendatum gaat trouwen of een partnerrelatie aangaat, ontstaat geen aanspraak op partnerpensioen.

Bij overlijden van de deelnemer vóór de (vervroegde) pensionering bedraagt het partnerpensioen:
- 70 procent van het op uw 68e te bereiken OP.

Bij overlijden van de deelnemer ná (vervroegde) pensionering:
- 70 procent van het levenslange ouderdomspensioen, in keuzevariant 1 standaard.

Tijdelijk partnerpensioen

Bij overlijden van de deelnemer vóór de (vervroegde) pensionering, vindt er een aanvulling op het partnerpensioen plaats. Dit aanvullende tijdelijk partnerpensioen bedraagt EUR 13.500 per jaar.

De uitkering van dit aanvullende tijdelijk partnerpensioen geschiedt uiterlijk tot de eerste dag van de maand, volgend op de maand, waarin de partner de AOW-leeftijd bereikt.


zie als brondocument: de brochure of de pensioenregeling