Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

In navolging van de publicatie "Kosten pensioenfondsen verdienen meer aandacht" van de Autoriteit Financiële Markten in april 2011 heeft de Pensioenfederatie op 10 november 2011 de notitie "Aanbevelingen uitvoeringskosten 2011" gepubliceerd.

In deze publicatie benoemt de Pensioenfederatie de verschillende uitvoeringskosten en worden aanbevelingen gedaan hoe over deze kosten gecommuniceerd kunnen worden richting de verschillende stakeholders.

De pensioenfederatie heeft in de notitie een onderscheid gemaakt tussen de volgende drie kostensoorten:

1. Kosten van pensioenbeheer: dit betreft de integrale kosten voor pensioenbeheer;
2. Kosten van vermogensbeheer: dit betreft de integrale kosten voor vermogensbeheer, inclusief kosten begrepen in onderliggende fondsen;
3. Transactiekosten: er worden drie categorieën onderscheiden, te weten:
- in- en uitstapkosten van fondsen;
- aan- en verkoopkosten bij directe beleggingen;
- acquisitiekosten.

Zie ook kerncijfers voor een uitgebreide uitleg.


zie als brondocument: jaarverslag