Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen
Nieuwsbrief

Nabestaande


Wat te doen bij

Nieuwe relatie
Scheiden
Overlijden
Verhuizen
Klachten

Hoe gaat uw fonds om met

Premie
Indexatie
Risico
Kosten
Pensioen te kort
Communicatie
UPO

Premie

Premiebetaling

De registerloods is verantwoordelijk voor de premiebetaling aan het BPL. Het BPL heeft een afspraak met de maatschappen dat zij hiervoor zorg dragen, zolang u lid bent van een maatschap.

Premie regeling 2015

De premie is voor alle registerloodsen gelijk en is verschuldigd zolang u staat ingeschreven in het Loodsenregister. Het betreft een door de wet voorgeschreven doorsneepremie, waarbij ten tijde van de oprichting van het fonds is gekozen voor een gelijke premie voor alle deelnemers. De doorsneepremie wordt berekend aan de hand van de actuarieel benodigde premie. De actuarieel benodigde premie is de premie die nodig is voor de inkoop van ouderdomspensioen (OP) en partnerpensioen (PP) in het betreffende jaar. Zoals uit onderstaande grafiek blijkt is de actuarieel benodigde premie leeftijdsafhankelijk.

In de doorsneepremie is verwerkt de premie voor de inkoop van OP, PP, de risicopremie overlijden (TPP/PP), de risicopremie arbeidsongeschiktheid en een opslag voor kosten en solvabiliteit.

De verdeling van de doorsneepremie in 2020 is als volgt:

Actueel nieuws


Nieuws

19 oktober 2020 - Dekkingsgraad september 2020.

De geschatte actuele dekkingsgraad eind september 2020 bedraagt 94,0% (was eind augustus 2020 95,4%). De geschatte beleidsdekkingsgraad eind september 2020 bedraagt 96,3% (was eind augustus 2020 96,7%).


13 oktober 2020 - Vacature BPL-bestuur.

Op maandag 12 oktober zijn alle registerloodsen aangeschreven betreffende de vacature binnen het BPL-bestuur. Aangezien het bestuur waarde hecht aan een goede regioverdeling aan de bestuurstafel en tevens de diversiteit binnen het bestuur wenst te bevorderen, ontvangen de registerloodsen uit de regio Amsterdam-IJmond van onder de 37 jaar een separate oproep om zich vooral ook kandidaat te stellen.

 

 

 


29 september 2020 - Update Corona-virus.

Hierbij treft u onze maandelijkse update aan betreffende het Corona-virus.


Bekijk meer nieuws

Poll


Onder welke voorwaarden kan BPL extra premie vragen?Stemmen
Bekijk de uitslag (of eerdere polls)