Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Middelloonregeling
Middelloonregeling

Bij de middelloon- of opbouwregeling wordt het pensioen berekend over het gemiddelde van alle pensioengrondslagen gedurende de diensttijd.

Minimaal vereiste dekkingsgraad
Minimaal vereiste dekkingsgraad

De minimaal vereiste dekkingsgraad geeft de minimaal benodigde buffer weer. Als de beleidsdekkingsgraad hieronder komt, is er sprake van een dekkingstekort.