Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Rekenrente
Rekenrente

De rekenrente is de risicovrije rente (rendement) waar pensioenfondsen maximaal mee mogen rekenen als ze berekeningen voor de toekomst maken. DNB schrijft voor met welke rente pensioenfondsen mogen rekenen.

Rendement
Rendement

Het positieve of negatieve resultaat dat een pensioenfonds, vermogensbeheerder of verzekeringsmaatschappij behaalt met de belegging van daartoe beschikbare middelen uit premies en eerder behaald rendement.

Renterisico
Renterisico

Het renterisico houdt in dat door veranderingen in rentestand de resultaten van het pensioenfonds veranderen.

Risicomanagement
Risicomanagement

De taak van het risicomanagement binnen een organisatie is risico’s voor de integere en beheerste bedrijfsvoering te identificeren en maatregelen te nemen voor de beheersing ervan.