Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Pensioen 1-2-3
Pensioen 1-2-3

Gelaagd communicatiemiddel voor pensioendeelnemers met informatie over de inhoud van de pensioenregeling dat sinds 1-7-2015 verplicht is. Laag 1 bevat alle noodzakelijke basisinformatie. Laag 2 en 3 bestaat uit informatie die via de website van het pensioenfonds beschikbaar is voor verdere verdieping.

Pensioen(gevend) salaris
Pensioen(gevend) salaris

Het salaris en alle overige beloningselementen waarover pensioen wordt opgebouwd.

Pensioendatum
Pensioendatum

De datum waarop volgens de pensioenregeling het ouderdomspensioen ingaat.

Pensioengrondslag
Pensioengrondslag

De pensioengrondslag is het bedrag waarover het pensioen wordt berekend. De pensioengrondslag bestaat uit het salaris min de franchise. 

Pensioenrichtleeftijd
Pensioenrichtleeftijd

In de fiscale wetgeving is een leeftijd geïntroduceerd om een richtlijn te geven tot wanneer premies betaald moet worden om je pensioenkapitaal op te bouwen, de pensioenrichtleeftijd, ook wel pensioenrekenleeftijd genoemd. De pensioenrichtleeftijd gaat per 1 januari 2018 naar 68 jaar. Bij het berekenen van de pensioenuitkering wordt uitgegaan van de pensioenopbouw. Bij het vaststellen van de premie en het berekenen van de toekomstige pensioenuitkering wordt ervan uitgegaan dat het pensioen ingaat op 68 jarige leeftijd, de pensioenrichtleeftijd. De pensioenrichtleeftijd wordt dus gebruikt voor de bepaling van de hoogte van de maximale fiscale pensioenopbouw voor het ouderdomspensioen.

Pensioenuitvoeringsorganisatie
Pensioenuitvoeringsorganisatie

Een pensioenuitvoeringsorganisatie voert in opdracht van een of meerdere pensioenfondsen een aantal werkzaamheden uit. Bijvoorbeeld de administratie van de pensioenaanspraken, de communicatie met de deelnemers, het verzorgen van de uitbetaling van pensioenen, etc.

Premiedekkingsgraad
Premiedekkingsgraad

De hoogte van de feitelijke betaalde pensioenpremie als percentage van de kostendekkende premie.

Private equity
Private equity

Private equity betekent letterlijk privaat vermogen. Het is de benaming voor investeerders die buiten de aandelenbeurs om bedrijven financieren. Een beursgenoteerd bedrijf kan extra aandelen uitgeven op de beurs als het geld nodig heeft, een niet-beursgenoteerd bedrijf kan dat niet. Als een dergelijk bedrijf geld nodig heeft kan het deze ophalen bij een bank of bij private investeerders. Private equity fondsen zijn gericht op de lange termijn (gemiddeld 5 jaar) en direct betrokken bij de bedrijfsvoering van hun investeringen. Zij kijken naar de onderliggende, structurele waardecreërende potentie van een bedrijf.