Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Waardeoverdracht
Waardeoverdracht

Wanneer een werknemer van pensioenregeling wisselt (bijvoorbeeld omdat hij of zij een nieuwe baan heeft), kan de werknemer het pensioen uit de oude pensioenregeling overzetten naar de nieuwe pensioenregeling. Dit heet een waardeoverdracht.

Wet verplichte beroepspensioenregeling
Wet verplichte beroepspensioenregeling

Deze wet schetst een wettelijk kader waarbinnen de deelneming aan een beroepspensioenregeling verplicht kan worden gesteld.

Wezenpensioen
Wezenpensioen

Een geldelijke, vastgestelde uitkering voor een kind tot wie de overleden deelnemer als ouder in familierechtelijke betrekking stond of voor diens stief- of pleegkind, wegens het overlijden van de deelnemer.

Witteveenkader
Witteveenkader

In het zogenoemde Witteveenkader is de begrenzing bepaald van de fiscale facilitering van de pensioenopbouw. Het Witteveenkader bevat 3 parameters: de pensioenrichtleeftijd, de minimum-franchise en het jaarlijkse maximale opbouwpercentage.