Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

In de Aanbeveling uitvoeringskosten van de Pensioenfederatie benoemt de Pensioenfederatie de verschillende uitvoeringskosten en worden aanbevelingen gedaan hoe over deze kosten gecommuniceerd kunnen worden richting de verschillende stakeholders.

De Pensioenfederatie heeft in de notitie een onderscheid gemaakt tussen de volgende drie kostensoorten:

1. Kosten van pensioenbeheer: dit betreft de integrale kosten voor pensioenbeheer;
2. Kosten van vermogensbeheer: dit betreft de integrale kosten voor vermogensbeheer, inclusief kosten begrepen in onderliggende fondsen;
3. Transactiekosten: er worden drie categorieën onderscheiden, te weten:
- in- en uitstapkosten van fondsen;
- aan- en verkoopkosten bij directe beleggingen;
- acquisitiekosten.

Zie ook kerncijfers voor een uitgebreide uitleg.

zie als brondocument: jaarverslag