Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Wij houden bij wat u opbouwt en geven u jaarlijks daarvan een overzicht, het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Uiterlijk voor 30 september van het betreffende jaar ontvangt u uw pensioenoverzicht.

U krijgt als (ex-)deelnemer jaarlijks een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van de door u opgebouwde aanspraken en van de pensioenen die u bij een ongewijzigde voortzetting van de opbouw (dus bij een ongewijzigde pensioengrondslag, opbouwpercentages etc.) op uw 60e kunt bereiken.

Als u een andere vervroegde pensioendatum heeft opgegeven dan uw 60e, dan treft in de bijlage de bedragen aan van de keuzevarianten behorende bij de door u opgegeven vervroegde pensioendatum.

In de UPO staat ook de jaarlijkse pensioenaangroei (factor A). Deze heeft u nodig indien u wilt bepalen in hoeverre premies voor een lijfrentepolis fiscaal aftrekbaar zijn.

Op mijnpensioenoverzicht.nl treft u dezelfde gegevens aan van alle pensioenfondsen waar u nog pensioen heeft staan. Alleen in de bijlage van uw UPO van BPL treft u wat de te verwachten bedragen voor u kunnen zijn.

Flexioen

Gewezen deelnemers die nog een kapitaal bij Robeco hebben uitstaan krijgen een aparte UPO voor deze regeling, waarin prognoses staan van de uitkering die u op uw 55e (of op de door u gekozen vervroegde pensioendatum) met dit kapitaal kan realiseren.

Op mijnpensioenoverzicht.nl treft u het flexioen aan onder "indicatief pensioen".

Gepensioneerde en/of nabestaande

Als gepensioneerde/nabestaande krijgt u jaarlijks een overzicht van uw aanspraken.

Ex-partners

Ex-partners krijgen jaarlijks een overzicht van de toegekende aanspraken.