Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Premiebetaling

De registerloods is verantwoordelijk voor de premiebetaling aan het BPL. Het BPL heeft een afspraak met de maatschappen dat zij hiervoor zorg dragen, zolang u lid bent van een maatschap.

Premie regeling 2015

De premie is voor alle registerloodsen gelijk en is verschuldigd zolang u staat ingeschreven in het Loodsenregister. Het betreft een door de wet voorgeschreven doorsneepremie, waarbij ten tijde van de oprichting van het fonds is gekozen voor een gelijke premie voor alle deelnemers. De doorsneepremie wordt berekend aan de hand van de actuarieel benodigde premie. De actuarieel benodigde premie is de premie die nodig is voor de inkoop van ouderdomspensioen (OP) en partnerpensioen (PP) in het betreffende jaar. Zoals uit onderstaande grafiek blijkt is de actuarieel benodigde premie leeftijdsafhankelijk.

In de doorsneepremie is verwerkt de premie voor de inkoop van OP, PP, de risicopremie overlijden (TPP/PP), de risicopremie arbeidsongeschiktheid en een opslag voor kosten en solvabiliteit.

De verdeling van de doorsneepremie in 2020 is als volgt: