Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

U heeft bij het ingaan van uw pensioen de keuze uit twee actuarieel gelijkwaardige varianten:

Variant 1 (standaard)

Uit de totale waarde van de op de (vervroegde) pensioendatum opgebouwde pensioenen
krijgt u:

  • een vast overbruggingspensioen van 21 procent van de pensioengrondslag tot uw 68e
  • een levenslang OP.

Variant 2

Uit de totale waarde van de op de (vervroegde) pensioendatum opgebouwde pensioenen verkrijgt u:

  • vast overbruggingspensioen van 21 procent van de pensioengrondslag tot uw 68e;
  • een levenslang OP dat vóór en na uw 68e qua hoogte in een verhouding staat van 100:75.

In de bijlage bij de UPO (Uniform Pensioenoverzicht) staan de voor u geldende aanspraken bij vervroegde pensionering.

Zie als brondocument: de brochure of de pensioenregeling