Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Omzetten partnerpensioen in hoger ouderdomspensioen

In de brief van BPL, die u ontvangt 6 maanden voor dat u met pensioen gaat, wordt u gevraagd of u het opgebouwde partnerpensioen wilt omzetten in een hoger ouderdomspensioen. Als u alleenstaande bent wordt dit automatisch voor u geregeld door BPL, want dan heeft u immers niets aan een partnerpensioen. Maar het kan ook zijn dat uw partner zelf voldoende ouderdomspensioen heeft opgebouwd. U kunt het partnerpensioen voor 50 of voor 100 procent omzetten. Dat kan op uw (vervroegde) pensioendatum of op uw 60e.

Het aan een ex-partner toegekende (tijdelijk) bijzonder partnerpensioen blijft bij een omzetting buiten beschouwing.

In het geval dat u een partner heeft wordt een keuze voor omzetting van partnerpensioen in ouderdomspensioen alleen door BPL geaccepteerd als deze keuze in een notarieel verleden akte wordt bevestigd. Dit om zeker te stellen dat door partijen deze keuze bewust wordt gemaakt.

Omzetten ouderdomspensioen in hoger partnerpensioen

U kunt bij beëindiging van het deelnemerschap of op de (vervroegde) pensioendatum het ouderdomspensioen gedeeltelijk omzetten in partnerpensioen. Het partnerpensioen mag na omzetting, niet hoger worden dan 70% van het ouderdomspensioen.

Onder Pensioenstatuut 2015 is het PP in alle gevallen 70% van het PP. Voor onder het Pensioenstatuut 2015 opgebouwde pensioenen is dus geen uitruil van OP voor een hoger PP mogelijk.

Onder het Pensioenstatuut 2004 was het PP bij overlijden van de deelnemer 70% van het OP. Dit percentage werd 45% zodra de partner 65 jaar werd. Genoemd percentage kan worden verhoogd tot 70% van OP na omzetting.


zie als brondocument: de brochure of de pensioenregeling