Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen
Nieuwsbrief

Actief loods


Wat te doen bij

Samenwonen
Trouwen
Scheiden
Pensionering
Overlijden
Verhuizen
Waardeoverdracht
Klachten

Uw pensioenregeling

Karakter
Reglement
Brochure
Ouderdomspensioen
Partnerpensioen
Wezenpensioen
Arbeidsongeschiktheid

Wat kunt u zelf kiezen

Eerder met pensioen
Extra inkoop
Uitruilen
Hoog laag constructie
Conversie
Waardeoverdracht
Afkoop

Hoe gaat uw fonds om met

Premie
Indexatie
Risico
Kosten
Pensioen te kort
Communicatie
UPO

Eerder met pensioen

Bereiken (vervroegde) pensioendatum

Bij BPL heeft u een ouderdomspensioen (OP) opgebouwd, die ingaat op uw 60e. Circa 6 maanden voor uw 60e (en/of de eventueel door u opgegeven afwijkende individuele pensioendatum) krijgt u een brief waarin de varianten ter keuze aan u worden voorgelegd. Welke variant u wilt kiezen is afhankelijk van uw persoonlijke situaties. U kunt aan PGGM vragen wat de verschillende varianten inhouden. De uiteindelijke keus is aan u (en uw eventuele partner).

U kunt zelf bepalen wanneer u met vervroegd pensioen gaat. Bij een eerdere ingangsdatum dan 60 jaar worden uw pensioenaanspraken actuarieel gelijkwaardig verminderd.

Vervroegde pensionering

De wens tot vervroeging van de pensioendatum dient u tenminste zes maanden vóór de gekozen vervroegde pensioendatum schriftelijk aan het bestuur kenbaar te maken.

Voor hulp bij uw keuze: Keuzewijzer aanvragen !!! (zie ook: keuzewijzer)

Vrijwillige voortzetting

Het is niet mogelijk om bij pensionering uw pensioen vrijwillig voort te zetten, door zelf de premie af te dragen aan het pensioenfonds.

 

 

Zie als brondocument: de brochure of de pensioenregeling

Actueel nieuws


Nieuws

30 juni 2019 - Verkort jaarverslag 2018.

Het verkort jaarverslag is weer beschikbaar. Wilt u snel de feiten & cijfers over 2018 tot u nemen, kijk dan in het verkort jaarverslag (16 bladzijden). Het volledige jaarverslag wordt in juli gepubliceerd.
U vindt het verkort jaarverslag: hier 


30 juni 2019 - Nieuw pensioenakkoord.

Na de goedkeuring van de bonden en na negen jaar polderen ligt er eindelijk een pensioenakkoord op tafel. Het nieuwe stelsel moet in 2022 ingaan. Veel details moeten nog uitgewerkt worden, maar de belangrijkste hoofdpunten zijn inmiddels duidelijk.
Het bestuur houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.


30 juni 2019 - Theo bedankt!.

Zoals al eerder aan u gecommuniceerd gaat de manager pensioenen, Theo Wittkampf, per 1 juli 2019 van zijn welverdiende pensioen genieten. Het BPL is Theo zeer erkentelijk voor zijn bewezen diensten, betrokkenheid en tomeloze inzet gedurende de afgelopen jaren.


Bekijk meer nieuws

Poll


Vanaf welke beleidsdekkingsgraad mag BPL gaan indexeren?Stemmen
Bekijk de uitslag (of eerdere polls)