Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen
Nieuwsbrief

Actief loods


Wat te doen bij

Samenwonen
Trouwen
Scheiden
Pensionering
Overlijden
Verhuizen
Waardeoverdracht
Klachten

Uw pensioenregeling

Karakter
Reglement
Brochure
Ouderdomspensioen
Partnerpensioen
Wezenpensioen
Arbeidsongeschiktheid

Wat kunt u zelf kiezen

Eerder met pensioen
Extra inkoop
Uitruilen
Hoog laag constructie
Conversie
Waardeoverdracht
Afkoop

Hoe gaat uw fonds om met

Premie
Indexatie
Risico
Kosten
Pensioen te kort
Communicatie
UPO

Waardeoverdracht

De pensioenregeling 2015 van BPL is er op gericht dat u in 30 jaar (van uw 30e tot uw 60e) het ambitieniveau van de regeling bereikt. Als u later dan op uw 30e deelnemer wordt, dan haalt u dat niveau niet. U heeft dan wellicht elders rechten opgebouwd, maar de ingangsdatum daarvan kan later liggen dan uw individuele (vervroegde) pensioendatum bij BPL (keuze). Er is dan sprake van een pensioenbreuk. Het kan ook zijn dat u het opgebouwde pensioen niet hoog genoeg vindt.

U kunt een pensioenbreuk herstellen door:

  • Overdragen van elders opgebouwde rechten (waardeoverdracht);
  • Doorwerken na uw 60e

Waardeoverdracht kan alleen indien beide pensioenfondsen een dekkingsgraad hebben van meer dan 100 procent.

Op overgedragen aanspraken zijn alle bepalingen van het Pensioenstatuut van toepassing.

Wel of geen waardeoverdracht, waar moet u aan denken

Een voordeel van waardeoverdracht naar BPL is dat de bij het "oude fonds" opgebouwde aanspraken een geheel gaan vormen met uw aanspraken bij BPL (één loket).

Deze aanspraken kunt u laten ingaan op de door u gekozen (vervroegde) pensioendatum (op uw 60e of eerder). Niet alle pensioenfondsen kennen voor slapersrechten (de opgebouwde rechten van ex-deelnemers) een degelijke flexibiliteit.

Een ander aspect dat u bij waardeoverdracht dient te overwegen is de indexatieverwachting bij BPL versus die bij het "oude fonds". Als deze verwachting voor u bij het "oude fonds" gunstiger is, dan kan dat een overweging zijn om niet over te dragen. De slapersrechten bij het "oude fonds" nemen dan namelijk naar verwachting meer toe dan bij BPL, ná de overdracht van deze rechten.

Het vergelijken van de indexatieverwachting is niet gemakkelijk.

Meer informatie over de mogelijkheden van waardeoverdracht en doorwerken kunt u krijgen bij PGGM.

 

 

 

zie als brondocument: de brochure of de pensioenregeling

Actueel nieuws


Nieuws

30 juni 2019 - Verkort jaarverslag 2018.

Het verkort jaarverslag is weer beschikbaar. Wilt u snel de feiten & cijfers over 2018 tot u nemen, kijk dan in het verkort jaarverslag (16 bladzijden). Het volledige jaarverslag wordt in juli gepubliceerd.
U vindt het verkort jaarverslag: hier 


30 juni 2019 - Nieuw pensioenakkoord.

Na de goedkeuring van de bonden en na negen jaar polderen ligt er eindelijk een pensioenakkoord op tafel. Het nieuwe stelsel moet in 2022 ingaan. Veel details moeten nog uitgewerkt worden, maar de belangrijkste hoofdpunten zijn inmiddels duidelijk.
Het bestuur houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.


30 juni 2019 - Theo bedankt!.

Zoals al eerder aan u gecommuniceerd gaat de manager pensioenen, Theo Wittkampf, per 1 juli 2019 van zijn welverdiende pensioen genieten. Het BPL is Theo zeer erkentelijk voor zijn bewezen diensten, betrokkenheid en tomeloze inzet gedurende de afgelopen jaren.


Bekijk meer nieuws

Poll


Vanaf welke beleidsdekkingsgraad mag BPL gaan indexeren?Stemmen
Bekijk de uitslag (of eerdere polls)