Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Het is niet mogelijk om bij het BPL extra pensioen op te bouwen, aangezien bij uw fonds sprake is van een maximaal fiscale regeling.

Studenten van de OTR:MMP kunnen mogelijk de deelneming bij het oude fonds vrijwillig voortzetten.

Betreffende jaarruimte en reserveringsruimte:

Bron: belastingdienst.nl

In het algemeen geldt het volgende:

  • Voor de loodsen bestaat een zeer beperkte jaarruimte voor de lijfrentepremieaftrek. De formule voor de jaarruimte lijfrentepremieaftrek (voor 2016) is als volgt: 13,8% x (bruto inkomen - franchise) - 6,5 x Factor A - toename van de fiscale oudedagsreserve. De factor A is € 1.638. Uitgaande van de situatie dat er geen dotaties aan de fiscale oudedagsreserve hebben plaatsgevonden, bedraagt de jaarruimte derhalve ruim € 1.700.
  • Tot 1 januari 2015 was de pensioenopbouw (fors) ruimer dan het Witteveenkader uit de Wet op de loonbelasting 1964. De reserveringsruimte is ten aanzien van de jaren tot 2015 daarom nihil.

    In het jaar dat er geen pensioen is opgebouwd (bijv. het jaar als aspirant loods) is er uiteraard geen aftrek wegens pensioenaangroei. In dat jaar is de jaarruimte ruim € 12.350 (anno 2016).

Niet gebruikte jaarruimte kan over een periode van maximaal 7 jaar worden gereserveerd.

Indien u als deelnemer dus, nu of in de toekomst, gebruik wilt maken van jaarruimte en/of reserveringsruimte adviseren wij u dit met uw belastingadviseur te overleggen.

Het is niet mogelijk extra pensioen bij te storten bij het BPL, maar misschien wel bij uw vorige pensioenuitvoerder.

Het is ons bekend (nov. 2016) dat Bpf Koopvaardij deze mogelijkheid biedt. Het verzoek daartoe moet binnen 9 maanden na einde deelneming bij Bpf Koopvaardij worden ingediend.

Bij vrijwillige voortzetting van de deelneming moet wel de volledige premie worden betaald (inclusief het werkgeversaandeel). Deze premie is fiscaal aftrekbaar.

Voor vragen kunt u contact opnemen met uw belastingadviseur en/of vorige pensioenuitvoerder.