Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Pensioenfondsen willen graag uw pensioen afkopen, omdat dit de administratieve last verlicht.

Omdat pensioen bedoeld is voor een oudedagsvoorziening en niet voor een meevallertje tussendoor, is het afkopen aan tal van regels gebonden.

  1. Het ouderdomspensioen mag niet hoger zijn dan € 497,27 (met ingang van 1-1-2020) op jaarbasis vanaf de pensioengerechtigde leeftijd.
  2. Het moet gaan om premievrije pensioenen, dus om pensioenen waarvan de deelneming beëindigd is, bijvoorbeeld als u van baan veranderd bent en uw pensioen niet hebt meegenomen.
  3. In twee gevallen moet u afkoop van uw kleine pensioen accepteren. Pensioenen die precies twee jaar premievrij zijn, kunnen vanaf dat moment binnen zes maanden door de pensioenuitvoerder afgekocht worden. Overige pensioenen (die dan vaak uit een ver verleden stammen) kunnen op de pensioendatum zelf afgekocht worden. Uitbetaling moet ook binnen zes maanden gebeuren.
  4. Pensioenuitvoerders hebben toestemming van u nodig als ze pensioenen die al langer "slapen" dan twee jaar, willen afkopen vóór de pensioendatum.
  5. U hebt zelf geen recht om uw pensioen af te kopen. Het recht om af te kopen ligt éénzijdig bij de pensioenuitvoerder.
  6. Bij het afkopen van een pensioen houdt de pensioenuitvoerder belasting in, in principe volgens het tarief van de eerste schijf voor 65-minners en voor 65-plussers. Het ligt aan uw persoonlijke situatie of de belasting gaat oplopen tot de vierde schijf.
  7. Elk jaar wordt dit bedrag herzien door de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.