Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Waardeoverdracht

De pensioenregeling 2015 van BPL is er op gericht dat u in 30 jaar (van uw 30e tot uw 60e) het ambitieniveau van de regeling bereikt. Als u later dan op uw 30e deelnemer wordt, dan haalt u dat niveau niet. U heeft dan wellicht elders rechten opgebouwd, maar de ingangsdatum daarvan kan later liggen dan uw individuele (vervroegde) pensioendatum bij BPL (keuze). Er is dan sprake van een pensioenbreuk. Het kan ook zijn dat u het opgebouwde pensioen niet hoog genoeg vindt.

U kunt een pensioenbreuk herstellen door:

  • Overdragen van elders opgebouwde rechten (waardeoverdracht);
  • Doorwerken na uw 60e

Waardeoverdracht kan alleen indien beide pensioenfondsen een dekkingsgraad hebben van meer dan 100 procent.

Op overgedragen aanspraken zijn alle bepalingen van het Pensioenstatuut van toepassing.

Wel of geen waardeoverdracht, waar moet u aan denken

Een voordeel van waardeoverdracht naar BPL is dat de bij het "oude fonds" opgebouwde aanspraken een geheel gaan vormen met uw aanspraken bij BPL (één loket).

Deze aanspraken kunt u laten ingaan op de door u gekozen (vervroegde) pensioendatum (op uw 60e of eerder). Niet alle pensioenfondsen kennen voor slapersrechten (de opgebouwde rechten van ex-deelnemers) een degelijke flexibiliteit.

Een ander aspect dat u bij waardeoverdracht dient te overwegen is de indexatieverwachting bij BPL versus die bij het "oude fonds". Als deze verwachting voor u bij het "oude fonds" gunstiger is, dan kan dat een overweging zijn om niet over te dragen. De slapersrechten bij het "oude fonds" nemen dan namelijk naar verwachting meer toe dan bij BPL, ná de overdracht van deze rechten.

Het vergelijken van de indexatieverwachting is niet gemakkelijk.

Meer informatie over de mogelijkheden van waardeoverdracht en doorwerken kunt u krijgen bij Blue Sky Group.


zie als brondocument: de brochure