Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Eénmalige uitkering

  • De nabestaande van een overleden actieve deelnemer kan een verzoek indienen bij de Stichting STABER voor toekenning van een éénmalige uitkering van 18% van de pensioengrondslag.
  • Als u als (vervoegd) gepensioneerde overlijdt, wordt aan de nabestaande een éénmalige uitkering verstrekt ten bedrage van het pensioen over twee maanden. Het pensioen wordt bovendien doorbetaald tot het einde van de maand, waarin het overlijden plaatsvond.

Genoemde éénmalige uitkeringen worden belastingvrij verstrekt.

Hoogte en ingang partner- en wezenpensioen

Het partnerpensioen gaat in op de dag van overlijden. Dit pensioen wordt levenslang aan de nabestaande uitgekeerd. Het wezenpensioen gaat eveneens in op de dag van overlijden.

De hoogte van het partner- en wezenpensioen is verschillend voor nabestaanden/wezen van deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden.

Tijdelijk partnerpensioen

Bij overlijden van de deelnemer vóór de (vervroegde) pensionering, vindt er een aanvulling op het partnerpensioen plaats. Dit aanvullende tijdelijk partnerpensioen bedraagt EUR 13.500 per jaar.

De uitkering van dit aanvullende tijdelijk partnerpensioen geschiedt uiterlijk tot de eerste dag van de maand, volgend op de maand, waarin de partner de AOW-leeftijd bereikt.

Het aan een eventuele ex-partner toekomende bijzonder partnerpensioen wordt in mindering gebracht op het door de deelnemer opgebouwde partnerpensioen (zie ook onder: "SCHEIDEN").

zie als brondocument: de brochure of de pensioenregeling