Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen
Nieuwsbrief

Actief loods


Wat te doen bij

Samenwonen
Trouwen
Scheiden
Pensionering
Overlijden
Verhuizen
Waardeoverdracht
Klachten

Uw pensioenregeling

Karakter
Reglement
Brochure
Ouderdomspensioen
Partnerpensioen
Wezenpensioen
Arbeidsongeschiktheid

Wat kunt u zelf kiezen

Eerder met pensioen
Extra inkoop
Uitruilen
Hoog laag constructie
Conversie
Waardeoverdracht
Afkoop

Hoe gaat uw fonds om met

Premie
Indexatie
Risico
Kosten
Pensioen te kort
Communicatie
UPO

Verhuizen

Verhuizen in Nederland:

U hoeft niets aan ons door te geven.
Verhuist u binnen Nederland? Dan heeft dat geen invloed op uw pensioenopbouw.
U hoeft uw adreswijziging niet aan ons door te geven. Wij krijgen deze informatie namelijk automatisch van de gemeente waar u zich inschrijft of waar u uw adreswijziging doorgeeft.

Indien u dit wenst, kunt u uiteraard voor de zekerheid toch uw adresgegevens aan ons doorgeven via de contactpagina.

Verhuizen in of naar het buitenland:

U woont in het buitenland en u verhuist in het land waar u woont of naar een ander land, anders dan Nederland. Dat heeft geen gevolgen voor uw pensioenopbouw.

GEEF WEL UW ADRESWIJZIGING DOOR. (zie contact gegevens) Indien wij u (of (ex-)partner) niet kunnen lokaliseren heeft dit gevolgen voor de (tijdige) uitkering van uw pensioen.

Wij sturen wij u ieder jaar een pensioenoverzicht van het pensioen dat u bij BPL hebt opgebouwd. Uw pensioenoverzicht is ook altijd digitaal beschikbaar op mijnpensioenoverzicht.nl.

U verhuist naar het buitenland ivm stoppen als registerloods:

Als u voor pensionering stopt als registerloods behoudt u de aanspraken die u bij BPL heeft opgebouwd in de periode tot de datum waarop uw deelnemerschap is geëindigd. Daarbij gaat het om opgebouwd pensioen. Alle pensioenaanspraken op risico basis vervallen, aangezien u geen premie meer betaald.

De aanspraken op partner- en wezenpensioen kunnen, na beëindiging van het deelnemerschap, voor de gewezen deelnemer aanzienlijk lager zijn, aangezien de onvoltooide deelnemersjaren (jaren tussen einde deelnemerschap en uw 60e jaar) bij de berekening van deze aanspraken, vervallen.

De aanspraak op arbeidsongeschiktheidspensioen komt na de beëindiging van het deelnemerschap te vervallen. 

U kunt uw opgebouwde aanspraken overdragen naar een nieuwe pensioenuitvoerder (zie ook waardeoverdracht).

Als u naar het buitenland verhuist heeft u 2 keuzes:

1. U laat uw pensioen staan bij BPL:

Uw opgebouwde pensioen worden op dezelfde wijze geïndexeerd/gekort als de overige belanghebbenden van het fonds. Zie indexatiebeleid.

U gaat vanaf uw pensioendatum BPL-pensioen ontvangen in het buitenland. Geef uw adreswijziging zelf door aan BPL (zie contact gegevens).

Indien wij u (of (ex-)partner) niet kunnen lokaliseren heeft dit gevolgen voor uw (tijdige) uitkering van uw pensioen.

Wij sturen wij u iedere 5 jaar een pensioenoverzicht van het pensioen dat u bij BPL hebt opgebouwd. Uw pensioenoverzicht is ook altijd digitaal beschikbaar op mijnpensioenoverzicht.nl.

2. U neemt uw pensioen mee naar het buitenland:

Dit kunt u doen via internationale waardeoverdracht. Uw buitenlandse pensioenverzekeraar neemt dan uw pensioen over. Zo voorkomt u een pensioenbreuk en hoeft u na uw pensionering maar met 1 pensioenfonds contact te houden.

Aan internationale waardeoverdracht zijn wel voorwaarden verbonden. 

Vraag aan de internationale organisatie of het nieuwe pensioenfonds of ze meewerken aan internationale waardeoverdracht en bij uw pensioenuitvoerder naar de voorwaarden en de procedure.

Verklaring - Attestatie de Vita

Degene, die in het buitenland woont en van BPL een pensioen geniet, dient periodiek een bewijs van in leven zijn (Attestatie de Vita) te overleggen aan BPL. Dit bewijs is in de meeste gevallen verkrijgbaar bij de gemeente waar betrokkene staat ingeschreven.

Verklaring - Attestatie de Vita En-Fra-Spa-Dui

 

 

 

Zie als brondocument:de brochure

Actueel nieuws


Nieuws

19 oktober 2020 - Dekkingsgraad september 2020.

De geschatte actuele dekkingsgraad eind september 2020 bedraagt 94,0% (was eind augustus 2020 95,4%). De geschatte beleidsdekkingsgraad eind september 2020 bedraagt 96,3% (was eind augustus 2020 96,7%).


13 oktober 2020 - Vacature BPL-bestuur.

Op maandag 12 oktober zijn alle registerloodsen aangeschreven betreffende de vacature binnen het BPL-bestuur. Aangezien het bestuur waarde hecht aan een goede regioverdeling aan de bestuurstafel en tevens de diversiteit binnen het bestuur wenst te bevorderen, ontvangen de registerloodsen uit de regio Amsterdam-IJmond van onder de 37 jaar een separate oproep om zich vooral ook kandidaat te stellen.

 

 

 


29 september 2020 - Update Corona-virus.

Hierbij treft u onze maandelijkse update aan betreffende het Corona-virus.


Bekijk meer nieuws

Poll


Onder welke voorwaarden kan BPL extra premie vragen?Stemmen
Bekijk de uitslag (of eerdere polls)