Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen
Nieuwsbrief

Actief loods


Wat te doen bij

Samenwonen
Trouwen
Scheiden
Pensionering
Overlijden
Verhuizen
Waardeoverdracht
Klachten

Uw pensioenregeling

Karakter
Reglement
Brochure
Ouderdomspensioen
Partnerpensioen
Wezenpensioen
Arbeidsongeschiktheid

Wat kunt u zelf kiezen

Eerder met pensioen
Extra inkoop
Uitruilen
Hoog laag constructie
Conversie
Waardeoverdracht
Afkoop

Hoe gaat uw fonds om met

Premie
Indexatie
Risico
Kosten
Pensioen te kort
Communicatie
UPO

Samenwonen

Als de deelnemer een samenlevingscontract sluit ontstaat er voor de partner en eventuele uit deze partnerrelatie geboren kinderen of kinderen van de partner recht op respectievelijk partner- of wezenpensioen. .

In het pensioenoverzicht (UPO) van de deelnemer staat de naam van de partner. Wordt deze niet vermeld dan is bij ons niet bekend dat er een partner/vriend(in) is en maakt deze geen aanspraak op partnerpensioen.

Ter zake van de overeenkomst moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • De deelnemer heeft voor zijn (vervroegde) pensioendatum een schriftelijk verzoek om toekenning van een aanspraak op partnerpensioen bij het bestuur ingediend. Het verzoek dient door beide partners ondertekend te zijn.
  • De samenlevingsovereenkomst is bij notariële akte vastgelegd en de (gewezen) deelnemer en zijn partner zijn geen bloed- of aanverwant van elkaar in de eerste tot en met de derde graad.

Indien een gepensioneerde een partnerrelatie aangaat,ontstaat geen aanspraak op een uitkering voor de partner en eventuele uit deze partnerrelatie geboren kinderen of kinderen van de partner.

Een samenlevingscontract kan worden beëindigd door opzegging. Dit dient schriftelijk te gebeuren..

Bij beëindiging van de samenlevingsovereenkomst ontstaat voor de ex-partner van de deelnemer aanspraak op bijzonder partnerpensioen. Dit is het partnerpensioen dat door de deelnemer is opgebouwd tot aan de datum van opzegging van de samenlevingsovereenkomst. Het bijzonder partnerpensioen wordt in mindering gebracht op het partnerpensioen van de deelnemer.

Bij beëindiging van de samenlevingsovereenkomst hoeft er geen ouderdomspensioen te worden verdeeld. Dat gebeurd alleen bij beëindiging van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap.  . 

 

 

 

 

Zie als brondocument: de brochure of de pensioenregeling

Actueel nieuws


Nieuws

30 juni 2019 - Verkort jaarverslag 2018.

Het verkort jaarverslag is weer beschikbaar. Wilt u snel de feiten & cijfers over 2018 tot u nemen, kijk dan in het verkort jaarverslag (16 bladzijden). Het volledige jaarverslag wordt in juli gepubliceerd.
U vindt het verkort jaarverslag: hier 


30 juni 2019 - Nieuw pensioenakkoord.

Na de goedkeuring van de bonden en na negen jaar polderen ligt er eindelijk een pensioenakkoord op tafel. Het nieuwe stelsel moet in 2022 ingaan. Veel details moeten nog uitgewerkt worden, maar de belangrijkste hoofdpunten zijn inmiddels duidelijk.
Het bestuur houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.


30 juni 2019 - Theo bedankt!.

Zoals al eerder aan u gecommuniceerd gaat de manager pensioenen, Theo Wittkampf, per 1 juli 2019 van zijn welverdiende pensioen genieten. Het BPL is Theo zeer erkentelijk voor zijn bewezen diensten, betrokkenheid en tomeloze inzet gedurende de afgelopen jaren.


Bekijk meer nieuws

Poll


Vanaf welke beleidsdekkingsgraad mag BPL gaan indexeren?Stemmen
Bekijk de uitslag (of eerdere polls)