Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Als de deelnemer een samenlevingscontract sluit ontstaat er voor de partner en eventuele uit deze partnerrelatie geboren kinderen of kinderen van de partner recht op respectievelijk partner- of wezenpensioen.

In het pensioenoverzicht (UPO) van de deelnemer staat de naam van de partner. Wordt deze niet vermeld dan is bij ons niet bekend dat er een partner/vriend(in) is en maakt deze geen aanspraak op partnerpensioen.

Ter zake van de overeenkomst moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • De deelnemer heeft voor zijn (vervroegde) pensioendatum een schriftelijk verzoek om toekenning van een aanspraak op partnerpensioen bij het bestuur ingediend. Het verzoek dient door beide partners ondertekend te zijn.
  • De samenlevingsovereenkomst is bij notariële akte vastgelegd en de (gewezen) deelnemer en zijn partner zijn geen bloed- of aanverwant van elkaar in de eerste tot en met de derde graad.
    Indien een gepensioneerde een partnerrelatie aangaat,ontstaat geen aanspraak op een uitkering voor de partner en eventuele uit deze partnerrelatie geboren kinderen of kinderen van de partner.

Een samenlevingscontract kan worden beëindigd door opzegging. Dit dient schriftelijk te gebeuren..

Bij beëindiging van de samenlevingsovereenkomst ontstaat voor de ex-partner van de deelnemer aanspraak op bijzonder partnerpensioen. Dit is het partnerpensioen dat door de deelnemer is opgebouwd tot aan de datum van opzegging van de samenlevingsovereenkomst. Het bijzonder partnerpensioen wordt in mindering gebracht op het partnerpensioen van de deelnemer.

Bij beëindiging van de samenlevingsovereenkomst hoeft er geen ouderdomspensioen te worden verdeeld. Dat gebeurd alleen bij beëindiging van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap.