Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen
Nieuwsbrief

Actief loods


Wat te doen bij

Samenwonen
Trouwen
Scheiden
Pensionering
Overlijden
Verhuizen
Waardeoverdracht
Klachten

Uw pensioenregeling

Karakter
Reglement
Brochure
Ouderdomspensioen
Partnerpensioen
Wezenpensioen
Arbeidsongeschiktheid

Wat kunt u zelf kiezen

Eerder met pensioen
Extra inkoop
Uitruilen
Hoog laag constructie
Conversie
Waardeoverdracht
Afkoop

Hoe gaat uw fonds om met

Premie
Indexatie
Risico
Kosten
Pensioen te kort
Communicatie
UPO

Trouwen

Als je als deelnemer gaat trouwen (of een geregistreerd partnerschap aan gaat) ontstaat er voor de partner en eventuele uit deze partnerrelatie geboren kinderen of kinderen van de partner recht op respectievelijk partner- of wezenpensioen. .

Bij scheiding (beëindiging huwelijk of geregistreerd partnerschap) krijgt uw partner volgens de wet, recht op uitbetaling van de helft van het tijdens het huwelijk of partnerschap opgebouwde ouderdomspensioen (Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding).

Bij huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden (of later In een notarieel verleden echtscheidingsconvenant) kunnen partijen afwijkende afspraken maken over de pensioenverdeling. Ook kan de ex-partner afstand doen van het bijzonder partnerpensioen.

Het verdient aanbeveling dat u zich van te voren over de mogelijkheden door de pensioenadministrateur laat adviseren.

Indien je als gepensioneerde een partnerrelatie aangaat, ontstaat geen aanspraak op een uitkering voor de partner en eventuele uit deze partnerschap geboren kinderen of kinderen van de partner.

 

 

 

Zie als brondocument:de brochure of de pensioenregeling

Actueel nieuws


Nieuws

19 oktober 2020 - Dekkingsgraad september 2020.

De geschatte actuele dekkingsgraad eind september 2020 bedraagt 94,0% (was eind augustus 2020 95,4%). De geschatte beleidsdekkingsgraad eind september 2020 bedraagt 96,3% (was eind augustus 2020 96,7%).


13 oktober 2020 - Vacature BPL-bestuur.

Op maandag 12 oktober zijn alle registerloodsen aangeschreven betreffende de vacature binnen het BPL-bestuur. Aangezien het bestuur waarde hecht aan een goede regioverdeling aan de bestuurstafel en tevens de diversiteit binnen het bestuur wenst te bevorderen, ontvangen de registerloodsen uit de regio Amsterdam-IJmond van onder de 37 jaar een separate oproep om zich vooral ook kandidaat te stellen.

 

 

 


29 september 2020 - Update Corona-virus.

Hierbij treft u onze maandelijkse update aan betreffende het Corona-virus.


Bekijk meer nieuws

Poll


Onder welke voorwaarden kan BPL extra premie vragen?Stemmen
Bekijk de uitslag (of eerdere polls)