Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Trouwen

Als je als deelnemer gaat trouwen (of een geregistreerd partnerschap aan gaat) ontstaat er voor de partner en eventuele uit deze partnerrelatie geboren kinderen of kinderen van de partner recht op respectievelijk partner- of wezenpensioen.

Bij scheiding (beëindiging huwelijk of geregistreerd partnerschap) krijgt uw partner volgens de wet, recht op uitbetaling van de helft van het tijdens het huwelijk of partnerschap opgebouwde ouderdomspensioen (Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding).

Bij huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden (of later In een notarieel verleden echtscheidingsconvenant) kunnen partijen afwijkende afspraken maken over de pensioenverdeling. Ook kan de ex-partner afstand doen van het bijzonder partnerpensioen.

Het verdient aanbeveling dat u zich van te voren over de mogelijkheden door de pensioenadministrateur laat adviseren.

Indien je als gepensioneerde een partnerrelatie aangaat, ontstaat geen aanspraak op een uitkering voor de partner en eventuele uit deze partnerschap geboren kinderen of kinderen van de partner.

Zie als brondocument:de brochure of de pensioenregeling