Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Bereiken (vervroegde) pensioendatum

Bij BPL heeft u een ouderdomspensioen (OP) opgebouwd, die ingaat op uw 60e. Circa 6 maanden voor uw 60e (en/of de eventueel door u opgegeven afwijkende individuele pensioendatum) krijgt u een brief waarin de varianten ter keuze aan u worden voorgelegd. Welke variant u wilt kiezen is afhankelijk van uw persoonlijke situaties. U kunt aan Blue Sky Group vragen wat de verschillende varianten inhouden. De uiteindelijke keus is aan u (en uw eventuele partner).

U kunt zelf bepalen wanneer u met vervroegd pensioen gaat. Bij een eerdere ingangsdatum dan 60 jaar worden uw pensioenaanspraken actuarieel gelijkwaardig verminderd.

Als u op uw 60e of eerder met pensioen gaat, dan wordt het ouderdomspensioen (OP) met inachtneming van algemeen aanvaarde actuariële grondslagen herrekend ten opzichte van de pensioenrekenleeftijd van 68 jaar. De pensioenuitkering wordt dan lager.

Voorbeeld berekening OP
Bij 30 deelnemersjaren bedraagt het jaarlijkse levenslange OP, uitgaande van pensioenrekendatum 68 jaar: 30 x 1,875 procent is 56,25 procent van de pensioengrondslag. Bij pensionering op 60-jarige leeftijd – dus 8 jaar eerder – wordt het pensioen lager. Uw pensioen op 60 jaar bedraagt na herrekening circa 36,8 procent van de pensioengrondslag.

Vervroegde pensionering

De wens tot vervroeging van de pensioendatum dient u tenminste zes maanden vóór de gekozen vervroegde pensioendatum schriftelijk via onze pensioenadministrateur Blue Sky Group kenbaar te maken.

Vervroegen mag tot 10 jaar voor de AOW-leeftijd.

Vrijwillige voortzetting

Het is niet mogelijk om bij pensionering uw pensioen vrijwillig voort te zetten, door zelf de premie af te dragen aan het pensioenfonds.


Zie als brondocument: de brochure