Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen
Nieuwsbrief

Actief loods


Wat te doen bij

Samenwonen
Trouwen
Scheiden
Pensionering
Overlijden
Verhuizen
Waardeoverdracht
Klachten

Uw pensioenregeling

Karakter
Reglement
Brochure
Ouderdomspensioen
Partnerpensioen
Wezenpensioen
Arbeidsongeschiktheid

Wat kunt u zelf kiezen

Eerder met pensioen
Extra inkoop
Uitruilen
Hoog laag constructie
Conversie
Waardeoverdracht
Afkoop

Hoe gaat uw fonds om met

Premie
Indexatie
Risico
Kosten
Pensioen te kort
Communicatie
UPO

Pensionering

Bereiken (vervroegde) pensioendatum

Bij BPL heeft u een ouderdomspensioen (OP) opgebouwd, die ingaat op uw 60e. Circa 6 maanden voor uw 60e (en/of de eventueel door u opgegeven afwijkende individuele pensioendatum) krijgt u een brief waarin de varianten ter keuze aan u worden voorgelegd. Welke variant u wilt kiezen is afhankelijk van uw persoonlijke situaties. U kunt aan PGGM vragen wat de verschillende varianten inhouden. De uiteindelijke keus is aan u (en uw eventuele partner).

U kunt zelf bepalen wanneer u met vervroegd pensioen gaat. Bij een eerdere ingangsdatum dan 60 jaar worden uw pensioenaanspraken actuarieel gelijkwaardig verminderd.

Vervroegde pensionering

De wens tot vervroeging van de pensioendatum dient u tenminste zes maanden vóór de gekozen vervroegde pensioendatum schriftelijk aan het bestuur kenbaar te maken.

Vrijwillige voortzetting

Het is niet mogelijk om bij pensionering uw pensioen vrijwillig voort te zetten, door zelf de premie af te dragen aan het pensioenfonds.


Zie als brondocument: de brochure of de pensioenregeling


Actueel nieuws


Nieuws

14 augustus 2019 - Dekkingsgraad eind juli 2019.

De geschatte actuele dekkingsgraad eind juli 2019 bedraagt 101,2% (was eind juni 2019 102,5%). De geschatte beleidsdekkingsgraad eind juli 2019 bedraagt 106,3% (was eind juni 2019 107,2%).


31 juli 2019 - Benoeming Joost Waasdorp.

Onlangs heeft De Nederlandsche Bank zijn goedkeuring verleend voor de benoeming van Joost Waasdorp in het bestuur van het BPL. De heer Waasdorp volgt de heer Ruijten, die inmiddels is afgetreden, in de werkgroep Regeling, Uitvoering & ICT.


31 juli 2019 - Blue Sky Group.

Per 1 januari 2020 voert de Blue Sky Group (BSG) de pensioen- en financiële administratie uit voor het BPL. In de nieuwsbrief van februari hebben we u hier over geïnformeerd. N.a.v. deze publicatie hebben we de vraag ontvangen betreffende de afhankelijkheid van de onderneming Air France - KLM.


Bekijk meer nieuws

Poll


Vanaf welke beleidsdekkingsgraad mag BPL gaan indexeren?Stemmen
Bekijk de uitslag (of eerdere polls)